🇬🇧 Online launching of the last book of Jale Ismayil – “Romania-Azerbaijan: Two Cultures, Endless Opportunities”. Recently published and available (for the moment) only in Romanian, the book takes a comprehensive look at the exchanges between the Romanian and Azerbaijani cultures since the very first data available to the present day. Jale Ismayil, graduate of the Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca and holder of two PhDs (literature and history), has carefully sifted through archives and historic material, including never-before-seen sources, to shed light over this topic rarely or incompletely addressed until now.


 

🇦🇿 Jalə İsmayılın son kitabı – “Rumıniya-Azərbaycan: İki mədəniyyət, sonsuz fürsətlər” kitabının onlayn təqdimatı. Bu yaxınlarda nəşr olunan və yalnız Rumın dilində (bu an üçün) mövcud olan bu kitab, Rumıniya və Azərbaycan mədəniyyətləri arasındakı mübadilələrdə günümüzə qədər mövcud olan ən ilk məlumatlara geniş bir baxış təqdim edir. Kluj-Napokanın Babes-Bolyai Universitetinin məzunu və iki Fəlsəfə Doktorluğu dərəcəsinin (ədəbiyyat və tarix üzrə) sahibi olan Jalə İsmayıl, indiyə qədər nadir hallarda müraciət olunmuş və ya yarım qalmış bu mövzunu işıqlandırmaq üçün arxivləri və əvvəllər nəzərdən keçirilməyən mənbələr də daxil olmaqla tarixi materialları diqqətlə araşdırmışdır.


 

🇷🇴 Cea mai recentă carte a lui Jala Ismayil – prezentarea online a cărții ′′ România-Azerbaidjan: „Două culturi, posibilități nesfârșite”

Această carte, publicată recent și disponibilă doar în limba română (pentru acest moment), oferă o privire extinsă la primele informații disponibile până acum în schimburile dintre culturile românești și azeră . Jala Ismayil, absolvent al Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoka și diplomă de doctor în filosofie (literatură și istorie), inclusiv surse rareori cercetate sau analizate până acum, inclusiv arhive și surse ne-examinate, a investigat-o.

Recent publicată și disponibilă (pentru moment) doar în limba română, cartea aruncă o privire cuprinzătoare asupra schimburilor dintre cultura românească si azeră încă de la primele date disponibile în prezent. Jale Ismayil, absolvent al Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca și deținător a două doctorate (literatură și istorie), a cernut cu atenție prin arhive și materiale istorice, inclusiv surse nemaivăzute, pentru a face lumină asupra acestui subiect rar sau incomplet analizat până acum.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.